Leasing

Vi tilbyder leasing.

Ved leasing fremfor f.eks. kontantkøb, kan du opnå flere fordele såsom:

  • Ingen kapitalbinding, da du afdrager leasingydelserne i takt med leasinggenstanden bruges.
  • Du har fuld brugsret til udstyret.
  • Frit valg af leverandør, så du selv kan bestemme hvilket udstyr/model, som passer bedst til jeres behov.
  • Leasingydelsen er fuldt fradragsberettiget.
  • Ingen momsudlæg af anskaffelsessummen.
  • Momsen betales i takt med leasingydelserne og er også fuld fradragsberettiget i jeres momsregnskab.
  • Leasingperioden aftales individuelt, så det følger udstyrets levetid.
  • Betalingsperioden tilpasses jeres ønsker.
  • Mulighed for løbende udskiftning af udstyret grundet opgradering til nyere teknologi og/eller større behov.